top of page

Behandlande Massage

Behandlande massage ges i syfte att förebygga risken för muskulära skador eller för att förkorta en muskelskadas läkningsprocess. Massagen kan ges både som förberedelse inför-, eller återhämtning efter påfrestande fysisk aktivitet. Till skillnad från avslappnande massage är behandlande massage på så sätt mer individ- och syftesanpassad. 

25 Minuter

SEK 550  

5o Minuter

SEK 850  

75 Minuter

SEK 1100  

bottom of page