top of page

Koppning och massage

Koppning är en traditionell behandlingsmetod och läkekonst. Terapeuten använder sig av silikonkoppar för att skapa ett undertryck som riktar sig mot- och har möjlighet att påverka bindväven i underhud, kroppsfascian, muskler och underliggande organ. Den ökade blodcirkulationen ökar tillförseln av näring och syre till dessa delar, samt bidrar till att transportera bort slaggprodukter från vävnaderna. Obs. Du som är gravid, har högt blodtryck, ett akut diskbråck, en blödningssjukdom, någon form av hjärtsjukdom eller cancer, ska inte ta en koppningsbehandling.

25 Minuter

SEK 550  

50 Minuter

SEK 850  

bottom of page